Qanunvericilik

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
28 dekabr 2011-ci il tarixli 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

rectangle